Det er engang slik at et forbrukslån kan brukes til hva som helst, og at man som låntaker har svært stor frihet. Har banken først latt en få innvilge lån, sitter man selv i førersetet. Banker som yA lar en låne inntil 500 000 kroner uten sikkerhet, og med lån uten sikkerhet trenger man ikke oppgi hva lånet skal brukes til. Man bør uansett være forsiktig med hva man låner til; noen formål er lurere enn andre.

Man bør for eksempel være forsiktig med å låne penger til ferieturer. Visst kan det være fristende å bare takke ja til et lån og stikke av i et par uker, men lånet skal tross alt nedbetales. Renten er dessuten forholdsvis høy ved forbrukslån og det er fort gjort at man angrer på avgjørelsen når ferien er over. Dette er lite fristende å skulle slite med nedbetalingen når planleggingen av neste års ferie starter.

Smartere valg

Ikke alle låneformål er like dårlige. Det er dumt å sløse penger man skal betale tilbake med høy rente, men visse pengebruk kan ses på som investeringer. Mange tar opp forbrukslån for å kunne pusse opp hjemme, noe som kan være en god idé. På den måten øker boligen i verdi, og den blir lettere å selge hvis man en dag skulle ønske det. En bolig som ikke pusses opp på lenge, kan dessuten bli nokså falleferdig.

Mange låner til innkjøp av bil. En bil kan være uvurderlig for mange, og lar en spare tid på å bruke offentlig transport. Derfor kan et lån uten sikkerhet være et passende valg for kjøp av bil. Refinansiering er også populært. Her samler man all gjeld til én enkel månedsbetaling, og får bedre oversikt samt færre gebyrer å forholde seg til. Til syvende og sist er de gode låneformålene de man får noe igjen for.

Rask nedbetaling

De billigste forbrukslån er de man nedbetaler så raskt som overhodet mulig. Renten er tross alt høy; den kan variere mellom 6,9 og 40 % per år. Snittet for effektiv rente ligger på rundt 12–13 %. For smålån er renten en gode del høyere. Den viktigste forutsetningen for at det er lurt å takke ja til forbrukslån, er at man kan betale det tilbake kjapt. Da gjelder det å ha økonomien sin på stell, og ha god nok økonomisk teft.

Dette er en av grunnene til at mange banker har 23-års aldersgrense for å få innvilget lån, mens andre har 25. Unge med lav inntekt bør ikke søke om lån, og det har dessuten hendt at studenter har tatt opp forbrukslån til generelt forbruk under studietiden. Dette er veldig lite lurt, og veien er kort til mislighold. Mange glemmer å ta høyde for den effektive renten, som er en del høyere enn den nominelle renten det gjerne reklameres med.

Finanstilsynets krav

I februar 2019 kom det nye føringer fra Finanstilsynet som långivere er nødt til å forholde seg til. Målet er å få bukt med mislighold og gjeldsøkning. Banker er nå pliktige til å foreta stresstest av kunders privatøkonomi; låntaker skal kunne betjene egen gjeldsmasse selv dersom renten skulle øke med 5 %. Den totale gjeldsbelastningen skal heller ikke være høyere enn kundens årlige bruttoinntekt ganget med 5. Dette kravet gjelder for alle typer lån.

Forbrukslån skal dessuten helst være nedbetalt innen 5 år. Unntaket her er refinansiering, hvor det er 15 år som gjelder. Rammekreditt skal omgjøres til nedbetalingslån. Med rammekreditt menes her lån som kan trekkes opp flere ganger, akkurat som et kredittkort. Den nye forskriften varer fram til 31. desember 2020. Mange nordmenn sliter med gjeld de har opparbeidet seg gjennom lån, og de som låner til generelt forbruk viser seg å være de største synderne.

Bankenes kredittvurderinger

For å forsikre seg om at søkere vil være sikre betalere, foretar banken kredittvurderinger av hver enkelt kunde. Ingen ønsker seg mislighold, og ved lån kan banken i teorien ikke ta pant i ens eiendeler. Derfor stiller banken en rekke krav, i tillegg til at de setter renten såpass høyt. Foruten den høye aldersgrensen, finnes det ofte minstekrav om brutto årslønn på minst 200 000 kroner. Enkelte banker krever høyere lønn enn dette.

Som regel vil man ikke få lån med betalingsanmerkninger. Løpende inkassokrav er heller ikke spesielt populært. Slikt minner om dårlig betalingsevne, og forsterker risikoen for mislighold i bankens øyne. Sliter man dessuten med gjelden, bør man uansett tenke seg om før man søker om lån. Man skal selv være sikker på at man er i økonomisk stand til å betjene et forbrukslån med høy rente før man ønsker å få innvilget et. Kredittvurderinger er til alles beste.

Oppsummering – smarte valg ved forbrukslån

  • Et lån uten sikkerhet kan lønne seg når man låner forsvarlig
  • Mange havner i gjeld, hvilket kan unngås ved å låne til fremtidsrettede formål

Det gjelder å tenke fremover når man tar opp forbrukslån. Å låne til generelt forbruk kan være fristende, men en to ukers ferie kan man fort bruke årevis på å nedbetale. Og jo lengre tid det tar, dess dyrere blir det i lengden. Det finnes samtidig mange smarte låneformål det er verdt å havne et par år i gjeld for. Uansett skal man forsikre seg om at man er økonomisk skikket til å nedbetale, slik at man unngår gjeldsproblemer.